stu·dio (de; m; meervoud: studio's; verkleinwoord: studiootje) 1. atelier van een schilder, beeldhouwer, fotograaf óf Edith Asselbergs Interiors

Inmiddels haalt de tijd ons in en zijn we in de 2e lock down geconfronteerd met wederom gedwongen sluiting van bijvoorbeeld niet essentiële winkels. 

Ook al is een studio géén winkel maar een studio, heb ik toch besloten om vanaf 1 maart a.s. de deur weer te openen. 

We zijn via e-mail en telefoon bereikbaar. Blijf gezond en let een beetje op elkaar.